ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ของพลทหารปิ่นเมือง สุภนิกร ที่มีความประพฤติดี แต่ประสบปัญหาความยากจน ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มีเงินซ่อมแซม จนได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ต้นสังกัดฯ ให้ได้รับการช่วยเหลือ ณ ม.10 บ.ห้วยยาง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มีความตระหนักและเล็งเห็นความปลอดภัยของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร เพราะในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพศา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเทพวงศา (สปสช.) จึงได้ดำเนิน โครงการค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรของเทศบาลฯก่อนเข้าทำงานในทุกๆหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวฯ

   เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่1-30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯในทุกๆส่วนงาน ร่วมลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ อาทิ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ/ รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ / สำรวจขึ้นทะเบียนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บภาษีต่างๆ /ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ /บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอถังขยะ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ /ให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น ณ ศาลาประชาคม ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน

  นที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี สีทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ตามแผนการออกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลตำบลเทพวงศา

  วันที่ 12 พ.ย.2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ร่วมกับโรงพยาบาลเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศาให้ความสนใจและมารับวัคซีนเป็นจำนวนมาก(เข็ม 1 แอสตร้าเซเนก้า ,เข็ม2 ไฟเซอร์) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรม สมาชิกสภาเทศบาล อสม. กำนัน ผู้ใหญ่ ฯ

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทพวงศาร่วมใจ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

  วันที่ 8 พ.ย.2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา และคณะบริหาร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ตัวแทน รพ.เขมราฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศาออกมารับวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง คนในครอบครัวและชุมชน

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รับการตรวจเยี่ยมจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน บูรณาการร่วมหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน บริเวณสามแยกโชคชัย ม.13 บ.โชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ ตัดหญ้า ถางหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการสัญจรไปมาบนท้องถนนของประชาชน และรวมถึงสร้างความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างถนนสองข้างทาง ณ บริเวณ สามแยกโยกชัย ม.13 บ.โชคชัย/สามแยกถ้ำเสือ ม.17 บ.สามแยกถ้ำเสือ และแยกทางเข้า ม.20 บ.เกษมชมภู ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่สัญจรไป-มา บนท้องถนน ณ ถนนเส้น ม.3 บ.นาสนาม - ม.4 บ.แก้งเกลี้ยง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

   เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดตั้งให้มีจุดคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และจัดตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการทุกคน / ให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน / ให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/ให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคน ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และ ให้เจ้าหน้าที่รายงานเหตุการณ์เมื่อพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ฯลฯ เป็นต้น ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานสาธารณสุข ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก/ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา (Community lsolation Thepwongsa Center) เพื่อเป็นการป้องกันแพร่เชื้อและติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้!!

  เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีวันปิยะมหาราชประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จัวหวัดอุบบลราชธานี"

  งานพัฒนาชุมชน และงานที่เกี่ยวข้องฯเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ตามโครงการ "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ประจำปีงบประมาณ 2564"

  วันที่ 27 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่สัญจรไป-มา บนท้องถนน ณ ถนนเส้นระหว่าง ม.4 บ.แก้งเกลี้ยง - ม.3 บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

   เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันแรก) นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และมีตัวแทนนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน 4 แห่ง แณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ