สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน

  วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ของพลทหารปิ่นเมือง สุภนิกร ที่มีความประพฤติดี แต่ประสบปัญหาความยากจน ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มีเงินซ่อมแซม จนได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ต้นสังกัดฯ...

[ 14-01-2565 ] Hits:17

โครงการค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test kit

  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มีความตระหนักและเล็งเห็นความปลอดภัยของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร เพราะในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพศา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเทพวงศา (สปสช.) จึงได้ดำเนิน โครงการค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test kit ...

[ 11-01-2565 ] Hits:33

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่1-30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯในทุกๆส่วนงาน ร่วมลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ อาทิ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ/ รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ / สำรวจขึ้นทะเบียนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บภาษีต่างๆ /ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ /บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...

[ 15-12-2564 ] Hits:53

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา

  นที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา

[ 03-12-2564 ] Hits:112

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ