นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนและการรายงาน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1(แถลงนโยบาย){gallery}sapatat{/gallery}

[ 12-05-2564 ] Hits:11

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1(แถลงนโยบาย){gallery}sapa2222{/gallery}

[ 12-05-2564 ] Hits:12

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา (ครั้งแรก)

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา (ครั้งแรก){gallery}sapa64{/gallery}

[ 06-05-2564 ] Hits:26

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ