สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการ "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ประจำปีงบประมาณ 2564

  งานพัฒนาชุมชน และงานที่เกี่ยวข้องฯเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ตามโครงการ "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ประจำปีงบประมาณ 2564"

[ 07-10-2564 ] Hits:20

ซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  วันที่ 27 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่สัญจรไป-มา บนท้องถนน ณ ถนนเส้นระหว่าง ม.4 บ.แก้งเกลี้ยง - ม.3 บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

[ 07-10-2564 ] Hits:18

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ณ...

[ 24-09-2564 ] Hits:27

เทศบาลตำบลเทพวงศาจัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันแรก) นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้...

[ 24-09-2564 ] Hits:21

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ