Hot News :

นายอลงกต แสวงสุข

นายกเทศมนตรี
มือถือ 081-5487495

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4178363

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนและการรายงาน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564{gallery}่jang2{/gallery}

[ 19-07-2564 ] Hits:11

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านธานาคารโดยการสแกนจ่ายผ่านทางคิวอาร์โค๊ต

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านธานาคารโดยการสแกนจ่ายผ่านทางคิวอาร์โค๊ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษีในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการประหยัดเวลาลดความเสี่ยงและขั้นตอนการเดินทาง{gallery}่jang{/gallery}

[ 16-07-2564 ] Hits:32

ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ เพื่อเป็นการป้องกันแพร่เชื้อและติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ เพื่อเป็นการป้องกันแพร่เชื้อและติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19){gallery}covidpolice{/gallery}

[ 07-07-2564 ] Hits:9

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ