สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

คณะกรรมการออกประเมินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอำเภอเขมราฐ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา กล่าวต้อนรับฯ คณะกรรมการออกประเมินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอำเภอเขมราฐ ปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการเขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไกและแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางบ้านนาสนาม หมู่ที่ 3 และทางคณะกรรมการดังกล่าว ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะบ้านนาสนาม

[ 27-05-2565 ] Hits:5

ลงพื้นที่ในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565”

เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 ณ 17 หมู่บ้าน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา #ในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงรบกวนนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ!!

[ 27-05-2565 ] Hits:7

“พิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบัญชา สายธารทอง...

[ 23-05-2565 ] Hits:8

“พิธีเปิดโครงการ เทพวงศาร่วมใจ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีเปิดโครงการ เทพวงศาร่วมใจ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ” ประจำปี 2565 และได้บันทึกข้อตกลงกันความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ ระหว่าง เทศบาลตำบลเทพวงศา กับ บ้านนาสนาม โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม และฝ่ายปกครองในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ณ ศาลากลางบ้าน ม.3 บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ...

[ 23-05-2565 ] Hits:6

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ