Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ณ...

[ 24-09-2564 ] Hits:4

เทศบาลตำบลเทพวงศาจัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันแรก) นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้...

[ 24-09-2564 ] Hits:2

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

[ 13-08-2564 ] Hits:20

โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-08-2564 ] Hits:19

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ