ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี