ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี