นายอลงกต แสวงสุข

นายกเทศมนตรี

นายชาติชาย คำโกน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนและการรายงาน

มอบอุปกรณ์รวมถึงถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลเทพวงศา นำทีมโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ฝ่ายคณะผู้บริหาร/ ฝ่ายสภาเทศบาล/ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์รวมถึงถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย จำนวนทั้งสิ้น 16 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ!! #เทศบาลตำบลเทพวงศา องค์กรพร้อมรับใช้ประชาชน... {gallery}wa{/gallery}

[ 19-05-2563 ] Hits:26

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเทพวงศา ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา {gallery}kon{/gallery}

[ 19-05-2563 ] Hits:32

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน หยอดทรายอะเบทให้แต่ละครัวเรือนฯ เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออก (บ้านเรือนปลอดภัย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ป้องกันด้วย 5ป+1ข) ณ ๑๗ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี {gallery}yong{/gallery}

[ 14-05-2563 ] Hits:28

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ