วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 14:36

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเทพวงศาและประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-993657 ,045-429207, แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ