วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 13:41

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศาประจำปี พ.ศ.2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศาประจำปี พ.ศ.2564

      เทศบาลตำบลเทพวงศาและประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-993657 ,045-429207, แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ