วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 10:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านอูบมุง หมู่ที่ 5 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้้างหุ้นส่วนจำกัด เคเพาเวอร์ แอนด์คอนสทรัคชั่น   (ให้บริการ ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,071,798.00 (หนึ่่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ตามรายละเอียดประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ