วันจันทร์, 04 มกราคม 2564 16:28

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ่บ.ถ.8-006 สายบ้านดงหนองหลวง หมู่ที่ 14-บ้านดอนบากหมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา    ประกาศ เรื่อง  ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ่บ.ถ.8-006 สายบ้านดงหนองหลวง หมู่ที่ 14-บ้านดอนบากหมู่ที่ 16  ตำบลเขมราฐ กว้าง 4 เมตร ยาว 4,150 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 16,600 ตารางเมตร  เนื่องจาก จัดทำรายละเอียดในร่าง TOR การแบ่งงวดงานผิดพลาดคลาดเคลื่อน เทศบาลเทพวงศาขอยกเลิิกประกาศดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเละขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลเทพวงศา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ในวันและเวลาราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ