วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563 15:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยฮู หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น  ลำห้วยฮู หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาง ตำบลเขมราฐ  สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร ตามมาตรฐาน มข.2527 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นั้น

      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  (ส่งออก,ขายปลีก, ขายส่ง,ขายปลีก, ให้บริการ,ผู้ผลิต ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 441,715.00 (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้ายบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ตามรายละเอียดประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ