วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 10:03

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    บเทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำ  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ