วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 11:58

มาตรฐานการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเทพวงศา

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ