วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 19:28

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนตาม มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตาม มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้จัดทำ คู่มือบริการสำหรับประชาชน ละเอียดปรากฏตาม           เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ