วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 13:52

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา   ขอประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ