วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 11:30

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2546 (วันที่ 1) วันพุธที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2546 (วันที่ 1) วันพุธที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อจักเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูล ความรู้ แก่ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ