วันอังคาร, 25 พฤษภาคม 2564 09:21

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา 2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา 2564 เพื่อจักเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูล ความรู้ แก่ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     {galley}{/gallery}

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ