วันอังคาร, 25 พฤษภาคม 2564 09:15

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาสมัยสามัญประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาสมัยสามัญประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา เพื่อจักเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูล ความรู้ แก่ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

     {galley}{/gallery}

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ