Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 ..สืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์วาตภัย (พายุกระหน่ำ) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ในการนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เร่งรุดลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายต่างๆของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที และวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการมอบอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประสบภัย ม.2 บ.บุ่งซวย จำนวน 26 ราย และ ผู้ประสบภัย ม.10 จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย #เทศบาลตำบลเทพวงศา"องค์กรพร้อมรับใช้ประชาชน"

 เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา (ชั้นล่าง)

 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเทพวงศา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆพื้นที่สำนักงานเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ฯ ได้รับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ /เจ้าหน้าที่ทหาร และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมแรงใจกันทำกิจกรรมดังกล่าวฯด้วยความพร้อมเพรียงกัน !!

 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพวงศา

 วันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และลงข้อมูลในแบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ม.12 บ.หนองคูณ และ ม.17 บ.สามแยกถ้าเสือ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 14 มกราคม 2564 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์วราราม เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการการสอนต่างๆ ณ ม.13 บ.โชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 

จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณสามแยกโชคชัยม.13 บ.โชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเทพวงศา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ