ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 14:24
เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ