ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (Work Form Home)กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19)

วันพุธ, 05 มกราคม 2565 10:31

   ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (Work Form Home)กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ