ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เปลี่ยนย้ายอาคาร/รื้อถอนอาคาร (กองช่าง)

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 15:39

   ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เปลี่ยนย้ายอาคาร/รื้อถอนอาคาร (กองช่าง) เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ