ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564 14:56

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 5 ตุลาคม 2564,

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ