ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัตินของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2566

วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 13:33

     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัตินของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2566

      ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2564,

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ