Hot News :

ประกาศ เรื่องผลทดสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 27 ตุลาคม 2564 13:44

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ไดัดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังรายละเอียดตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล สำหรับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศคะแนนผลการทดสอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล สำหรับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จึงประกาศให้ทราบโด่ยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพงวงศาจึงประกาศให้ทราบโด่ยทั่วกันประกาศ ณ. วันที่ 27 ตุลาคม 2564,

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ