ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร วันเวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 15:26

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ไดัดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังรายละเอียดตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น

      คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศาจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 11 ตุลาคม 2564,

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ