โครงการค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test kit

วันอังคาร, 11 มกราคม 2565 10:55

  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มีความตระหนักและเล็งเห็นความปลอดภัยของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร เพราะในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพศา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเทพวงศา (สปสช.) จึงได้ดำเนิน โครงการค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรของเทศบาลฯก่อนเข้าทำงานในทุกๆหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวฯ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ