โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 11:17

   เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่1-30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯในทุกๆส่วนงาน ร่วมลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ อาทิ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ/ รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ / สำรวจขึ้นทะเบียนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บภาษีต่างๆ /ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ /บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอถังขยะ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ /ให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น ณ ศาลาประชาคม ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ