Hot News :

ลงพื้นที่ตามแผนการออกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

วันพุธ, 17 พฤศจิกายน 2564 15:23

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี สีทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ตามแผนการออกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลตำบลเทพวงศา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ