Hot News :

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 11:05

  วันที่ 8 พ.ย.2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา และคณะบริหาร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ตัวแทน รพ.เขมราฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศาออกมารับวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง คนในครอบครัวและชุมชน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ