พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 16:23

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน จำนวน 44 คน จากตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ในกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ