เทศบาลตำบลเทพวงศาจัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 16:06

   เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสำรวจ จัดทำรหัสพันธุ์ไม้ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2564 ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันแรก) นายแสวง เคนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และมีตัวแทนนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน 4 แห่ง แณ วัดดงน้อยนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ