Hot News :

โรงพยาบาลเขมราฐตรวจประเมินความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา

วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 14:31

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) อำเภอเขมราฐ นำโดยสำนักงานอำเภอเขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา ทั้ง 17 หมู่บ้าน ที่ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศาCommunity Isolation Thepwongsa Center

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ