ข่าวกิจกรรม

 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพวงศา

 วันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และลงข้อมูลในแบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ม.12 บ.หนองคูณ และ ม.17 บ.สามแยกถ้าเสือ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 14 มกราคม 2564 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์วราราม เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการการสอนต่างๆ ณ ม.13 บ.โชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 

จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณสามแยกโชคชัยม.13 บ.โชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเทพวงศา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ กองร้อยทหารที่1 กองร้อยทหารช่างที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเทพวงศา ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ