ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566

วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564 11:31

  ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ