วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563 03:17

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีป้าย ในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีป้าย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยออกจัดเก็บภาษีบริการประชาชนนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบริการประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ุึ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ