วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 16:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.8-002 สายบ้านสามแยกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (คุ้มโนนตาล)-บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.8-002 สายบ้านสามแยกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (คุ้มโนนตาล)-บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลเขมราฐ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลตำบลเทพวงศา จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ หจก. ต.เขมราฐคอมเมอร์ส ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้      

    ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 045-429207, 045-429208 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (วันและเวลาราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ