วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 15:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มี โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

    การจ้างงาน (93.14.18.00) โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ท.เจริญหลังคาเหล็ก

     (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000.00(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429207-8  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ