วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มี โครงการซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

    ฉากสำหรับฉาย (45.11.16.03) และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(Projectors) (45.11.16.09) จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี

     (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500.00(หนึ่งหมื่สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429207-8  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ