วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเทพวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มี โครงการ จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเทพวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น สนามกีฬา (30.22.26.02)

    โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจำนวน 1 แห่ง ผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี มั่นใจวัสดุก่อสร้าง (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต 

     โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 235,000.00(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429207-8  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ