วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 14:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มี ค่าจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร  

    ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบที่เทพวงศากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 

     หจก.อุบลทุ่งทองสิทธิก่อสร้าง  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 (สองแสนบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429207-8  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ