วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 09:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้มี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    ได้แก่ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์โดยเสอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   

      42300.00 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)     รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429207-8  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ