วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 10:57

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ด้วย เทศบาลตำบล อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเทพวงศา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ