Hot News :
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 14:33

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลเทพวงศา

      ด้วย เทศบาลตำบล อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กรกฏาคม  2562  เทศบาลตำบลเทพวงศาเทศบาลตำบลเทพวงศา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ