วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 16:01

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลเทพวงศา

      ด้วย เทศบาลตำบล อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  เทศบาลตำบลเทพวงศาเทศบาลตำบลเทพวงศา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ