วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 14:49

งบแสดงฐานะการเงินปรจำปี พ.ศ.2561

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561  มาเพื่อทราบโดยทั่วกันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนีั้

     ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thepwongsa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856338 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ุึ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ