วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562 15:43

ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเทพวงศา ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      เทศบาลตำบลเทพวงศาและประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

สามารถสอบถามข้อมูลเบอร์โทรศัพทย์ 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ