Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเทพวงศา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปิดถ้ำนาคา เพื่อจัดสร้างพญานาค ขนาด ยาว 50 เมตร สูง 9 เมตร ให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะบูชา ณ สำนักสงฆ์หนองบัวแดงแก่งช้างหมอบ ม.10 บ.ห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภายในพิธีดังกล่าวฯ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนฯ รวมถึงประชาชนฯเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก...และในการนี้ จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ก่อนจะดำเนินการจัดสร้างพญานาคองค์ใหม่ต่อไป

จ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ กองร้อยทหารที่1 กองร้อยทหารช่างที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมคณะฯ/ นางกฤษณา สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเขมราฐและทีมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเทพวงศา ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา

เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จัดโครงการเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2563 ณ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ