Hot News :

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

จ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ กองร้อยทหารที่1 กองร้อยทหารช่างที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ