โครงการจิตอาสาร่วมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดโครงการจิตอาสาร่วมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีคณะฝ่ายสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ เป็นต้น เข้าร่วมโครงการฯ และทางเทศบาลได้เรียนเชิญวิทยากร จาก โรงพยาบาลเขมราฐ มาให้ความรู้รวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของเชื้อไวรัสดังกล่าวฯ เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ