Hot News :

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน หยอดทรายอะเบทให้แต่ละครัวเรือนฯ เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออก (บ้านเรือนปลอดภัย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ป้องกันด้วย 5ป+1ข) ณ ๑๗ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ